stedi - Revision 64189: /branches/gitmigration/sampledata/study