stedi - Revision 64635: /trunk/sampledata/ProgrammaticQC